Przedstawione referaty

Sesja plenarna

 • Nikodem Szlązak* - Historia szkoły, cel kontynuowania konferencji
  *Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, WILiGZ
 • Artur Badylak* - Metan - stan zagrożenia w kopalniach JSW S.A.
  i sposoby jego zwalczania
  *Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
 • Marian Lasek*, Zbigniew Czernecki*, Antoni Jakubów* - Innowacyjna i skuteczna technologia inertyzacji zrobów czynnej ściany wydobywczej - demonstracja prototypu w warunkach rzeczywistych kopalni
  *AZIS Mining Service Sp. z o.o.
 • Nikodem Szlązak*, Justyna Swolkień* - Klimatyzacja wyrobisk i możliwości redukcji ciśnienia hydrostatycznego
  *Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, WILiGZ

  Sesja tematyczna 1 - zagrożenie pożarowe i inertyzacja

 • Nikodem Szlązak*, Justyna Swolkień* - Modelowanie procesu samozagrzewania węgla w zrobach ścian zawałowych
  *Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, WILiGZ
 • Łukasz Lasek*, Mateusz Kopiec*, Marcin Forreiter* - Wytwornica azotu WA-1400
  *AZIS Mining Service Sp. z o.o.
 • Stanisław Trenczek*, Grzegorz Mendakiewicz**, Mariusz Tuszkiewicz** - Rys historyczny inertyzacji azotem zrobów ścian wydobywczych
  w polskim górnictwie węgla kamiennego
  *Główny Instytut Górnictwa Instytut Badawczy
  **CEN-RAT Sp. z o.o.
 • Grzegorz Mendakiewicz*, Mariusz Tuszkiewicz* Mobilny Układ Pomiarowy
  do Monitorowania Gazów Inertnych
  *CEN-RAT Sp. z o.o.
 • Bartosz Jakóbiński*, Grzegorz Galowy*, Tomasz Cierpisz* - SWAR-II-Ex nowy iskrobezpieczny system wspomagania akcji ratowniczych
  dla podziemnych zakładów górniczych
  *SEVITEL Sp. z o.o.

  Sesja tematyczna 2 - zagrożenie pożarowe

 • Agnieszka Dudzińska*, Magdalena Prażuch*, Damian Stefański*,
  Anna Szumna* - Analiza sorpcji mieszanin gazowych
  na węglach kamiennych w aspekcie zjawiska
  samozagrzewania węgla
  *Główny Instytut Górnictwa Instytut Badawczy
 • Janusz Bohosiewicz*, Dawid Kroker* - Innowacyjny sposób monitoringu zagrożenia pożarowego w PGG S.A. Oddział KWK ''Staszic-Wujek''
  Ruch ''Murcki-Staszic''
  *PGG S.A., KWK ''Staszic-Wujek'', Ruch ''Murcki-Staszic''
 • Łukasz Lubiński*, Przemysław Adamczuk*, Bogdan Dulęba** - Analiza porównawcza skuteczności stosowania odmiennych metod
  zwalczania zagrożenia pożarem endogenicznym
  w pokładzie 385 w LW ''Bogdanka'' S.A.
  *Lubelski Węgiel ''Bogdanka'' S.A.
  **DSI Schaum Chemie Sp. z o.o.
 • Marcin Kruk*, Adam Goj* - Utrzymanie akceptowalnego poziomu zagrożenia pożarowego podczas eksploatacji pokładu w trudnych warunkach
  górniczo-geologicznych, na przykładzie ścian z zawałem stropu
  w pokładzie 212, w Zakładzie Górniczym ''Sobieski''
  *Tauron Wydobycie S. A., Zakład Górniczy ''Sobieski''
 • Marcin Pociask* - Zabezpieczenie kopalni KWK ''Staszic-Wujek'' Ruch ''Wujek''
  ze względu na zagrożenie pyłowe
  *Polska Grupa Górnicza S.A., KWK ''Staszic-Wujek'', Ruch ''Wujek''

  Sesja tematyczna 3 - zagrożenia metanowe

 • Stanisław Wasilewski* - Badanie rozkładu stężenia metanu na skrzyżowaniu ściany z likwidowanym chodnikiem wentylacyjnym
  *Instytut Mechaniki Górotworu PAN
 • Jerzy Krawczyk* - Przykład modelowania metodami numerycznej mechaniki płynów emisji metanu podczas urabiania kombajnem
  w ścianie wydobywczej
  *Instytut Mechaniki Górotworu PAN
 • Wojciech Pieczykolan*, Łukasz Pabian*, Marek Korzec** - Zastosowana profilaktyka w Ścianie D-3 w pokładzie 358/1 w związku
  ze zdarzeniami wzmożonego wydzielania metanu
  *Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., KWK ''Budryk''
  **Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, WILiGZ
 • Nikodem Szlązak*, Justyna Swolkień* - Realne możliwości ujęcia i utylizacji metanu z kopalń węgla kamiennego w Polsce
  *Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, WILiGZ

  Sesja tematyczna 4 - zagrożenie metanowe

 • Nikodem Szlązak*, Justyna Swolkień* - Odmetanowanie i jego wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia robót w wyrobiskach górniczych zobacz
  *Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, WILiGZ
 • Justyna Swolkień* - Monitoring emisji metanu do atmosfery
  z terenów górniczych i jego znaczenie zobacz
  *Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, WILiGZ
 • Artur Błaszczyk*, Michał Sidełko* - Sposoby rozpoznania zagrożenia
  gazowego i gazogeodynamicznego - aspekty
  techniczne i geologiczne zobacz
  *KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG ''Rudna''

  Sesja tematyczna 5 - zagrożenie klimatyczne

 • Nikodem Szlązak*, Justyna Swolkień*, Dariusz Obracaj* - Wpływ termoizolacji wyrobisk na warunki klimatyczne w wyrobiskach
  *Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, WILiGZ
 • Tomasz Budniok*, Bernard Krakowczyk*, Andrzej Tor*, Wojciech Zasadni*, Leszek Żyrek* - Wpływ akumulatorowych systemów transportu dołowego
  na warunki klimatyczne i wentylacyjne w kopalniach
  *Becker-Warkop Sp. z o.o.
 • Nikodem Szlązak*, Marek Korzec* - Stosowanie kolejek podwieszonych
  o napędzie akumulatorowym w podziemnych kopalniach
  węgla kamiennego w aspekcie poprawy
  warunków pracy w wyrobiskach
  *Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, WILiGZ
 • Dariusz Obracaj* - Modelowanie warunków klimatycznych
  z wykorzystaniem oprogramowania Vuma-3D
  *Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, WILiGZ
 • Józef Juszczyk*, Krzysztof Słota**, Zbigniew Słota** - Zastosowanie rurek
  wirowych do schładzania miejscowego w górnictwie
  węgla kamiennego - studium przypadku
  *Bamar Pol
  **Politechnika Śląska w Gliwicach, WGIBiAP
 • Adam Ślusarz* - Wyznaczanie parametrów klimatu wyrobisk górniczych
  za pomocą multimetra TZKa
  *CFT Polska Sp. z o.o.
 • Nikodem Szlązak*, Marek Korzec*, Łukasz Kalich**, Marcin Karcz** - Ocena
  parametrów pracy podajnika cieczy EPX w systemie
  klimatyzacji centralnej
  *Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, WILiGZ

  Sesja tematyczna 6 - wentylacja

 • Nikodem Szlązak*, Marek Korzec* - Rozwiązanie stacji wentylatorów
  głównego przewietrzania dla likwidowanych
  podziemnych zakładów górniczych
  *Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, WILiGZ
 • Przemysław Zgrzebski*, Krzysztof Soroko**, Dariusz Obracaj*** - Sposób wyznaczania oporów aerodynamicznych dukli wentylacyjnej
  w rzeczywistych warunkach kopalnianych
  *Szkoła Doktorska AGH
  *KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG Polkowice-Sieroszowice
  **Uczelnia Jana Wyżykowskiego
  **KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG Lubin
  ***Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, WILiGZ
 • Dariusz Musioł* - Czy przewietrzanie kopalń może być tańsze?
  *Politechnika Śląska w Gliwicach, WGIBiAP
 • Józef Juszczyk*, Krzysztof Słota**, Zbigniew Słota** - Analiza wielowariantowa sposobu przewietrzanie tunelu podczas jego drążenia w aspekcie spełnienia przepisów dotyczących najwyższych dopuszczalnych stężeń gazów
  *Bamar Pol
  **Politechnika Śląska w Gliwicach, WGIBiAP
 • Krzysztof Soroko* - Zmiany układu kopalnianej sieci wentylacyjnej O/ZG ''Lubin'' w aspekcie sczerpania zasobów w obszarze koncesyjnymi
  **Uczelnia Jana Wyżykowskiego
  **KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG Lubin
 • Kazimierz Piergies* - Usuwanie gazów postrzałowych w trakcie drążenia
  komór z użyciem materiałów wybuchowych
  *Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, WILiGZ
 • Jacek Godziek* - Wysokowydajny wentylator WLE MARAT-900 do przewietrzania podziemnych wyrobisk w zakładach górniczych
  *MARAT Sp. z o.o.
 • Jakub Cieślik*, Tomasz Lankocz*, Ryszard Pelc* - Bloczki styrobetonowe typu GTW przeznaczone do budowy tam wentylacyjnych - propozycja
  szybkiej budowy szczelnych konstrukcji murowych
  *MAS Sp. z o.o.
 • Ryszard Pelc*, Tomasz Lankocz*, Jakub Cieślik* - Spoiwa cementowo - mineralne wykorzystywane do budowy tam i korków przeciwwybuchowych
  oraz membrana elastyczna - izolująca
  *MAS Sp. z o.o.
 • Copyright: K$P 2021