Podziękowania


Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
w Krakowie

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami

Katedra Inżynierii Środowiska

oraz

Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk

Sekcja Górnictwa Podziemnego Węgla Kamiennego

dziękują wszystkim uczestnikom
11. Szkoły Aerologii Górniczej
za przybycie, przedstawienie referatów i liczne dyskusje.


Dziękujemy również Partnerom Konferencji:


Copyright: K$P 2021