Strona Główna

W dniach 23-25 marca 2022 r. odbyła się
11. Szkoła Aerologii Górniczej

Organizatorami konferencji byli:


Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
w Krakowie

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami

Katedra Inżynierii Środowiska

oraz

Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk

Sekcja Górnictwa Podziemnego Węgla Kamiennego

11. Szkoła Aerologii Górniczej
pod patronatem
Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego

Adama Mirka

odbyła się w hotelu Toporów, w Białce Tatrzańskiej

Copyright: K$P 2021