Kontakt


Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać drogą mailową lub telefoniczną:


Marek Korzec

mkorzec@agh.edu.pl

tel. (+48) 12 617-20-89


Kazimierz Piergies

piergies@agh.edu.pl

tel. (+48) 12 617-20-89Adres do korespondencji:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
Katedra Inżynierii Środowiska
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
z dopiskiem: 11SAG

Copyright: K$P 2021