Tematyka

Tematyka konferencji jest związana z Aerologią Górniczą:
  • Analiza systemów przewietrzania
  • Wentylacja tuneli komunikacyjnych
  • Wpływ urządzeń technologicznych na warunki wentylacyjne i klimatyzacyjne w wyrobiskach górniczych i tunelach
  • Pomiaroznawstwo wentylacyjne
  • Zagrożenie metanowe
  • Zagrożenie gazogeodynamiczne
  • Zagrożenie pyłowe
  • Zagrożenie klimatyczne
  • Zagrożenie pożarowe
  • Ratownictwo górnicze

Copyright: K$P 2021